Zespół Poradni
Psychologiczno Pedagogicznych
w Bielsku-Białej

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1


Zmiana lokalizacji

Uprzejmie informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 jest w trakcie zmiany lokalizacji z ul. Inwalidów 4 na ul. Słowackiego 45. Do czasu uruchomienia numerów telefonicznych prosimy o kontakt z nr 515 228 539 w godz. 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku

Koncepcja pracy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

w Bielsku-Białej wypływa z wieloletnich doświadczeń wchodzących w jego skład placówek :

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
 • Poradni Specjalistycznej dla Dzieci z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem.
Jej wyrazem jest szeroka oferta pomocy. Można o niej przeczytać na stronach internetowych poszczególnych Poradni oraz w ulotkach informacyjnych. W celu uzgodnienia szczegółów współpracy zachęcamy do kontaktów bezpośrednich z pracownikami Zespołu. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa potrzeby i oczekiwania. Poradnia jest publiczną instytucją oświatową. Świadczy bezpłatnie pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży oraz kieruje swoje działania do rodziców i nauczycieli. Działa w następujących obszarach:
 • Diagnoza
 • Terapia
 • Poradnictwo
 • Wspieranie rozwoju uzdolnień
 • Profilaktyka, psychoedukacja, promocja zdrowia
 • Wydawanie opinii i orzeczeń

Zasadniczym celem Poradni jest:

 • wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży,
 • pomoc w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia,
 • orzekanie i kwalifikowanie do różnych form kształcenia lub pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • udzielanie dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
Poza diagnozą i orzecznictwem Poradnia prowadzi różnego rodzaju formy terapii oraz zajęcia profilaktyczne. Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów i lekarza.

Wiadomości

Zmiana lokalizcji

Uprzejmie informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 jest
w trakcie zmiany lokalizacji z ul. Inwalidów 4 na ul. Słowackiego 45.
Do czasu uruchomienia numerów telefonicznych prosimy o kontakt z nr 515 228 539

czytaj więcej
DZIEŃ OTWARTY PORADNI


W dniu 18 kwietnia 2015
odbędzie się
DZIEŃ OTWARTY PORADNI

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia telefoniczne
pod nr 33 812 50 78

czytaj więcej
Drodzy Rodzice Sześciolatków

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zaprasza do Punktu Konsultacyjnego przy ul. Inwalidów 4


Jeśli zastanawiacie się czy zapisać dziecko do szkoły:

- pomożemy w podjęciu decyzji,

- wskażemy mocne strony dziecka,

- dobierzemy odpowiednie ćwiczenia usprawniające, tak aby mogło odnieść sukces,

- wspólnie zastanowimy się nad jego dojrzałością emocjonalną i społeczną

czytaj więcej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Profilaktyki i Terapii, Bielsko-Biała, Inwalidów, pomoc psychologiczna, badania diagnostyczne, dysleksja, szkoła dla rodziców, trening pewności siebie, trudności emocjonalne, psychoterapia, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, stymulacja rozwoju dziecka